Select association and/or activity
Make several selections by pressing the Ctrl-key and click the mouse


Har du frågor om eller synpunkter på vårt föreningsregister,
vänligen kontakta kultur och fritid tel 0155-38 370 eller e-post kultur och fritid.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .