×
Information
Här finns en kort beskrivning av de bidrag som föreningar och studieförbund kan söka i Oxelösunds kommun.
Mer utförlig information finns att läsa på vår hemsida.

Vad kan jag se och göra?
Utan inloggning
Läsa allmän information om de olika bidragen. Ansöka om startbidrag.
Med inloggning
Ansöka om verksamhetsbidrag, jubileumsbidrag och anläggningsbidrag samt ladda upp de dokument som ska bifogas ansökan.
Hur får jag ett användarnamn och lösenord?
Vänligen kontakta kultur och fritid via e-post kultur och fritid eller på telefon 0155-38 370.