Kulturverksamhet (Startbidrag)

Kunduppgifter
Ansökningsuppgifter
1. Registrering >
2. Godkännande >
3. Klar
Ansökningsdatum
*  Obligatorisk uppgift
Dokumentinformation
Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsidé, Föreningsbeskrivning, Budget.
Dessa skall sändas till fritid@oxelosund.se