×
Information
Här finns en kort beskrivning av de bidrag som föreningar och studieförbund kan söka i Oxelösunds kommun.
Mer utförlig information finns att läsa på vår hemsida.

Vad kan jag se och göra?
Utan inloggning
Läsa allmän information om de olika bidragen. Ansöka om startbidrag.
Med inloggning
Ansöka om verksamhetsbidrag, jubileumsbidrag och anläggningsbidrag samt ladda upp de dokument som ska bifogas ansökan.
Hur får jag ett användarnamn och lösenord?
Vänligen kontakta kultur och fritid via e-post kultur och fritid eller på telefon 0155-38 370.
Verksamhetsbidrag
Ungdomsverksamhet (2023)

Ansök senast: 2022-10-01

Ansökan om verksamhetsbidrag görs med kommande års verksamhetsidé som grund. Verksamhetsidén kan innehålla punkter som t ex v...

Vuxenverksamhet (2023)

Ansök senast: 2022-10-01

Ansökan om verksamhetsbidrag görs med kommande års verksamhetsidé som grund. Verksamhetsidén kan innehålla punkter som t ex v...

Kulturverksamhet (2023)

Ansök senast: 2022-10-01

Ansökan om verksamhetsbidrag görs med kommande års verksamhetsidé som grund. Verksamhetsidén kan innehålla punkter som t ex v...

Social verksamhet (2023)

Ansök senast: 2022-10-01

Ansökan om verksamhetsbidrag görs med kommande års verksamhetsidé som grund. Verksamhetsidén kan innehålla punkter som t ex v...

Anläggningsstöd
Ungdomsverksamhet (2023)

Ansök senast: 2022-10-01

Ansökan om anläggningsstöd kan göras för kommande verksamhetsår i samband med ansökan om verksamhetsbidrag. Bidrag kan ges fö...

Startbidrag
Ungdomsverksamhet (2022)

Ansök senast: Löpande under året

Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening. En beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och budget ska bifogas an...

Vuxenverksamhet (2022)

Ansök senast: Löpande under året

Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening. En beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och budget ska bifogas an...

Kulturverksamhet (2022)

Ansök senast: Löpande under året

Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening. En beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och budget ska bifogas an...

Jubileumsbidrag
Ungdomsverksamhet (2023)

Ansök senast: 2022-10-01

Kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet (i samband med ansökan om verksamhetsbidrag). Varje ansö...

Vuxenverksamhet (2023)

Ansök senast: 2022-10-01

Kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet (i samband med ansökan om verksamhetsbidrag). Varje ansö...

Kulturverksamhet (2023)

Ansök senast: 2022-10-01

Kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet (i samband med ansökan om verksamhetsbidrag). Varje ansö...

Övriga bidrag
Studieförbund (2023)

Ansök senast: 2023-02-15

För att effektivisera handläggningen av bidragen till studieförbunden så behöver varje studieförbund göra en ansökan. - Till ...