Object information

Settings

 
Gymnastiksal
ObjectAreaOmklädningsrumBreddLängdBastuStädutrustningTjockmattaPlintarBänkarMax antal personerMore info
Object :
Area : CentrumOmklädningsrum :  Bredd : 18mLängd : 24mBastu :  Städutrustning :  Tjockmatta :  Plintar :  Bänkar :  Max antal personer :  More info :