Folkuniversitetet

Latest update: 5/31/2022
General
Folkuniversitetet Create contactcard (vcf-file) for Folkuniversitetet
Address Storgatan 3, plan 6, 151 71, Södertälje
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile
Email anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se
Homepage http://www.folkuniversitetet.se
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Studiecirklar
Summary Folkuniversitetet är ett studieförbund i Sverige, men är till skillnad mot övriga studieförbund inte en ideell organisation utan en stiftelse. Därav har vi inga årsmöten eller årsmötesprotokoll att tillgå.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor om eller synpunkter på vårt föreningsregister,
vänligen kontakta kultur och fritid via e-post kultur och fritid eller på telefon 0155-38 370.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.16